CONCESIONARE PARCELE ÎN CADRUL

 

 

PITT

 

 

 

*    Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara este proprietatea Consiliului Judeţean Timiş şi constă într-o suprafaţă de teren de cca. 18,37 ha, de tip „green field”, complet echipată cu facilităţi de infrastructură industrială. Oferta PITT constă în concesionarea a 25 de parcele cu dimensiuni cuprinse între 950 mp şi 8420 mp.  Suprafaţa totală utilă (concesionabilă) este de 10,78 ha.

*    Consiliul Judeţean Timiş a aprobat acordarea unui pachet de facilităţi investitorilor Parcului   Tehnologic şi Industrial (PITT), pentru a putea veni în sprijinul dezvoltării IMM-urilor, după cum urmează:

        exceptare de la plata redevenţei, pentru o perioadă de max. 24 luni, până la operaţionalizarea investiţiei, cu respectarea etapizată a următoarelor perioade:

*      etapa I: perioada de proiectare şi obţinere avize (pre-execuţie) – 8 luni;

*      etapa II: perioada de ridicare, construcţie (execuţie) – 7 luni;

*      etapa III: perioada de operaţionalizare – 9 luni;

drept de preemţiune la cumpărarea terenului, în condiţiile în care concesionarul operaţionalizează investiţia înainte de termen, după respectarea tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune şi achitarea integrală a redevenţei pentru o perioadă de 11,035 ani se poate trece la procedura de negociere directă pentru cumpărare teren;

posibilitatea concesionării parţiale a unei parcele, dacă se doreşte o dezvoltare etapizată a afacerii, pe o perioadă de maxim 3 ani, timp în care firmei respective îi este rezervată toată suprafaţa acelei parcele,

  posibilitatea subdivizării suprafeţei parcelei;

  posibilitatea concesionării a unui număr de parcele alăturate, în limita suprafeţei unei zone (4 ha);

  posibilitatea vânzării afacerii după o perioadă de 7-10 ani de activitate de producţie;

drept de utilizare cu titlu gratuit, pe termen scurt, a sălilor de protocol, seminar şi a unui birou mobilat din cadrul Pavilionului Administrativ al PITT;

  preţ redevenţă 4 Euro / mp / an (fără TVA);

  domenii de activitate acceptate în Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara:

*      Software;

*      IT şi comunicaţii;

*      Electronică şi electrotehnică;

*      Automotive şi alte tipuri de industrii ce utilizează tehnologii avansate şi nepoluante;

*      Alte activităţi de producţie cu tehnologie puţin poluantă;

*      Activităţi de proiectare, cercetare – dezvoltare;

*      Logistică.

 

*    În urma Şedinţei de Plen din data de 31.01.2006, Consiliul Judeţean Timiş a aprobat tariful de 1,5 Euro / mp / lună, respectiv 5,50 RON / mp / lună pentru închiriere teren neviabilizat în Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara.

 

 

 

 

DETALII PARCELE PITT

 

Nr. Parcelă

 

Zona /

domeniu de     activitate    

        

Suprafaţa

parcelă (mp)

Dimensiuni gabaritice

Statut actual

 

Front stradal

Lungime

Lăţime

A1

   A - logistică

   în construcţii

950

52,75

52,75

18,00

Ocupat

A2

   A - logistică

   în construcţii

950

52,75

52,75

18,00

Ocupat

A3

  A - productie

   medicamente

950

52,75

52,75

18,00

Ocupat

A4

  A - productie

   scari interioare

1437

43,71

40,21

25,95

Liber

Total parcele Zona A

4287

 

 

 

 

B1

  B - producţie 

panificaţie patiserie

3025

55,09

62,70

47,52

Ocupat

B2

B - cofetărie patiserie

3094

45,00

75,11

62,70

Ocupat

B3

B - cofetărie patiserie

4050

49,83

88,69

75,11

Ocupat

B4

  B - productie articole

   prelucrate din metal

5968

80,00

90,66

83,61

Ocupat

B5

  B - productie articole

   prelucrate din metal

4856

82,78

83,61

64,00

Ocupat

B6

  B - Alt tip de activitate

2916

41,13

61,22

59,38

Partial ocupat

B7

  B - productie articole

   prelucrate din metal

3559

54,90

62,09

61,24

Ocupat

Total parcele Zona B

27468

 

 

 

 

C1

C - Electronica

5235

68,18

102,03

29,45

Ocupat

C2

C - Electronica

7862

64,08

121,66

119,02

Ocupat

C3

C - Electronica

8420

64,01

141,09

121,66

Ocupat

C4

C - Electronica

6652

43,01

141,09

95,00

Liber

C5

C - Electronica

6963

83,56

125,00

98,77

Liber

Total parcele

Zona C - Electronica

35132

 

 

 

 

D1

D - Automotive

5794

77,40

94,93

77,81

Ocupat

D2

D - Automotive

4009

61,05

65,82

61,05

Ocupat

D3

D - Automotive

4009

61,05

65,82

61,05

Ocupat

D4

D - Automotive

5240

72,93

72,93

72,00

Ocupat

D5

D - Automotive

4669

65,00

72,00

65,00

Ocupat

D6

D - Automotive

3347

55,00

61,00

55,00

Ocupat

D7

D - Automotive

8153

114,83

78,01

11,94

Ocupat

D8

D - Automotive

2731

44,98

61,00

44,98

Ocupat

D9

D - Automotive

3044

50,00

61,00

50,00

Liber

Total parcele Zona D - Automotive

40996

 

 

 

 

Total parcele PITT

107883

 

 

 

 

 

 

 

În figura de mai jos este prezentat din punct de vedere grafic stadiul actual de concesionare al parcelelor din cadrul PITT: