INFRASTRUCTURA PITT

Întreaga suprafaţă a Parcului este dotată cu utilităţi, în  infrastructura de tip „green field” ce cuprinde :

 

        Alimentarea cu apă;

        Canalizarea;

        Alimentarea cu gaze naturale,

        Alimentarea cu energie electrică;

        Telecomunicaţii;

        Drumuri.

 

Alimentarea cu apă

*    Alimentarea cu apă a consumatorilor Parcului asigurată de la reţeaua de distribuţie urbană a municipiului Timişoara printr-o conductă de conectare cu Dn = 400 mm din tuburi de material plastic întărit cu sticla GRP care asigură alimentarea reţelei interne a Parcului, respective distribuţia apei la nivelul fiecarei parcele;

*    Debitul asigurat este cuprins între Q = 25 - 150 l/s pentru clădiri P+1;

*    Debit apă asigurat pentru incendiu:15 l/s;

 

Canalizare

Apele uzate se vor colecta într-o reţea de canalizare din tuburi GRP cu Dn = 300 mm şi vor fi pompate prin această reţea în colectorul principal al Municipiului Timişoara din zona şoselei de centură în dreptul Spitalului Municipal. Apele pluviale vor fi transportate printr - un sistem local de rigole în canalul de descărcare.

 

 

Alimentare cu gaze naturale

 

*    Distribuţia gazului natural la nivelul fiecărei parcele se face prin conectarea reţelei interne a Parcului la conducta generală de gaz din zonă (D=280/255 mm), cu obţinerea prealabilă a cotei de gaz pentru fiecare consumator în parte. Reţeaua internă de distribuţie a gazului dispune de un post de reglare - măsurare cu capacitatea de 500Nmc/h de la presiune medie la presiune redusă;

*    Consumul maxim estimat de gaz care poate fi asigurat este de 500 Nmc/h, respectiv 360.000 Nmc/lună pentru consum de 24 ore din 24.

 

Alimentare cu energie electrică

 

*     Puterea instalată totală = 7000 KW;

*    Alimentarea se face din staţia de 110/20 KV Bucovina prin LES 20 KV;

*    Puterea simultan absorbită = 5000 KW, din care:

 

*    Puterea absorbită pusă la dispoziţia centrului de consum principal (locatarii celor 25       parcele inclusiv pavilionul administrativ si de servicii) = 5000 KW, capabilă să asigure un consum lunar maxim de energie electrică de 3.600.000 KWh/lună;

*    Puterea absorbită aflată la dispoziţia staţiei de pompare canalizare = 15 KW;

 

*    Pentru puteri instalate mai mari decât cele existente, sunt necesare investiţii proprii realizate de către concesionari;

 

Telecomunicaţii

 

PITT este dotat cu centrală telefonică CSND HD (ALCATEL) legată la centrala telefonică digitală CTD E 10 Timişoara (ALCATEL) prin fibră optică. CSND HD (ALCATEL)dispune de 125 de linii conectate prin cablu de cupru la cutiile terminale distribuite în fiecare din cele 25 de parcele. Fiecare cutie terminală oferind 5 linii de abonat.

 

 

Drumuri

 

*    Drum de acces cu racord la DN6;

*    Drumuri în incinta;

*    Trotuare şi alei pietonale;