OBIECTIV STRATEGIC DE MARKETING AL PITT

 

Obiectivul general al PITT este acela de a contribui la dezvoltarea economică a zonei, prin atragerea de investitori români şi străini, care desfăşoară activităţi de producţie cu un grad înalt de tehnologizare în concordanţă cu direcţiile strategice de dezvoltare ale industriei judeţului Timiş planificate, respectiv software, IT & comunicaţii, electronică şi electrotehnică, automotive şi alte tipuri de industrii care utilizează tehnologii avansate şi nepoluante, alte activităţi de producţie cu tehnologie puţin poluantă, activităţi de proiectare, cercetare-dezvoltare,  logistică, prelucrare lohn.

 

În cadrul PITT se urmăreşte crearea a aproximativ 1000 de noi locuri de muncă până la sfărşitul anului 2007.

 

Obiectivele asumate de ADETIM - PITT în calitate de administrator constau în:

 

*      obiective pe termen scurt şi mediu - ocuparea succesivă a Parcului, după cum urmează:

 

*      12 % = grad ocupare în primul an de activitate - anul 2005 (3 firme concesionare);

*      60 % = grad de ocupare în al II-lea an de funcţionare - anul 2006 (12 firme / 2006, deci total :15 firme);

*      100 % = grad de ocupare în al III-lea an de funcţionare - anul 2007 (10 firme / 2007, deci total : 25 de firme)

 

*      obiectiv pe termen lung – ocuparea integrală a Parcului la finele anului 2007;

 

Prezentare grafică a obiectivului strategic de marketing  al PITT