PREVEDERI PROCEDURALE PENTRU CONCESIONARE PARCELE ĪN CADRUL PITT

 

Īn luna octombrie 2004 Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara a devenit operaţional.

 

Pānă īn prezent s-au derulat 4 licitaţii publice deschise pentru concesionare teren desfăşurate īn datele de:

   *      25.11.2004, 20.01.2005;

*      07.09.2005, 25.10.2005.

 

 Dacă o companie romānă sau străină doreşte să concesioneze o parcelă din Parc, vor trebui urmaţi următorii paşi:

 

*    Se achiziţionează  Caietul de sarcini* privind concesionarea parcelelor de teren din cadrul PITT şi Regulamentul Urbanistic şi de Dezvoltare a PITT**;

*    Se va transmite Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara / ADETIM  scrisoarea de intenţie, conform modelului existent īn Caietul de Sarcini;

*    Vor trebui respectate  condiţiile de participare la licitaţie / negociere, instrucţiunile de depunere a ofertelor  procedurile de desfăşurare ale licitaţiei / negocierii.

 

*    * Caietul de Sarcini conţine:

a)      date generale;

b)      descrierea parcelelor de teren destinate licitaţiei;

c)      investiţii care cad īn sarcina concesionarilor;

d)    regimul bunurilor utilizate de concesionar;

e)      durata concesionării;

f)       redevenţa minimă;

g)      obligaţiile concesionarului privind protecţia mediului;

h)      alte clauze;

i)      condiţii de participare la licitaţie / negociere directă;

j)   criterii de evaluare;

k)  taxa de participare, preţul documentaţiei.

 

Anexele ataşate Caietului de Sarcini se referă la:

Anexa 1:    Scrisoare de intenţie ;

Anexa 2:    Lista lotului de parcele scoase la concesiune şi dimensiunea acestora;

Anexa 3:    Lista serviciilor oferite īn cadrul PITT;

Anexa 4:    Formular pentru acordarea facilităţilor;

Anexa 5:    Lista facilităţilor aprobate de Hotărārea nr. 87/2005 a C.J. Timiş;

Anexa 6:    Declaraţii de participare la licitaţie / negociere directă.

 

Click pentru a vizualiza Caietul de Sarcini şi Anexele sale, īn format doc.

 

Contract cadru  pentru concesionarea terenului din perimetrul PITT (va fi completat cu clauze suplimentare prin negociere cu ofertantul selectat ).

 

Click pentru a vizualiza Contract cadru pentru concesionare teren, īn format doc.

 

Regulamentul urbanistic şi de dezvoltare PITT cuprinde:

PLANUL DE URBANISM

 

*      Obiectivele Planului de urbanism;

*      Parcelarea Parcului Industrial şi Tehnologic;

 

REGULAMENT DE URBANISM

 

      *      Date generale;

*      Utilizare funcţională

*      Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii;

*      Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;

*      Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară;

*      Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor;

*      Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi īmprejmuiri;

*      Protecţia mediului;

*      Depozitare;

*      Perioada de construcţie;

 

FACTORII DE MEDIU

 

      *      Generalităţi;

*      Ape uzate;

*      Deşeuri;

*      Emisii atmosferice;

*      Depozite;

*      Zgomot;

 

Click pentru a vizualiza Regulamentul urbanistic şi de dezvoltare PITT, īn format doc.

 

A.   CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

 La licitaţie / negociere vor fi acceptaţi ofertanţii care īndeplinesc cumulativ condiţiile:

 

*      Să fie agent economic īnregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din Romānia sau din alt stat;

*      Obiectul principal de activitate să respecte domeniile acceptate īn cadrul PITT;

*      Să nu fie insolvabil, īn stare de faliment sau īn lichidare;

*      Administratorii lor să nu fie condamnaţi īn procese penale pentru infracţiuni;

*      Să nu aibă restanţe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale şi alte obligaţii şi contribuţii legale;

*      Să nu furnizeze date false īn documentele de calificare.

 

B.   INSTRUCŢIUNI PRIVIND DEPUNEREA OFERTELOR


Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul Consiliului Judeţean Timiş, īn locul specificat īn anunţul publicitar, două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior:

*    Plicul exterior va fi adresat "Consiliului Judeţean Timiş - Comisiei de evaluare şi selecţie oferte depuse īn cadrul licitaţiei / negociere directă din data de ....... pentru lotul de .............. parcele  din cadrul PITT" şi se va indica numărul / numerele parcelei(lor) pentru care se ofertează, numele şi denumirea ofertantului, sediul social al acestuia, număr de telefon sau de fax, plicul trebuie să conţină DOCUMENTELE DE PARTICIPARE :

*    ACTE LICITAŢIE / NEGOCIERE PRIVIND CONCESIONAREA PARCELELOR DIN CADRUL PITT PENTRU PERSOANE JURIDICE ROMĀNE; (DESCARCĂ DOCUMENT);

*    ACTE LICITAŢIE / NEGOCIERE PRIVIND CONCESIONAREA PARCELELOR DIN CADRUL PITT  PENTRU PERSOANE JURIDICE STRĂINE, (DESCARCĂ DOCUMENT);

*    Pe plicul interior se scriu numele şi denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul conţine  OFERTA financiară şi tehnică.

 

C.   PROCEDURI DE DESFĂŞURARE

 

*      Se achită de către toţi participanţii la licitaţie / negociere taxa de participare, preţul documentaţiei şi garanţia de participare la casieria Consiliului Judeţean Timiş, sau prin virament īn contul CJT pentru garanţii deschis la Trezoreria Timişoara, de către toţi participanţii la licitaţie / negociere directă;

*      Ofertele şi documentele de participare se depun  la secretariatul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara, īn plicuri sigilate īnchise, pentru a fi īnregistrate pānă la data de 20 a fiecărei luni, pānă la orele 1600, conform anunţului de participare;

*    Deschiderea plicurilor cu DOCUMENTELE DE PARTICIPARE va avea loc īn prezenţa ofertanţilor care doresc să participe la deschidere īn data de 21 a fiecarei luni la sediul Consiliului Judeţean Timiş, Timişoara, Bv. Revoluţiei din 1989, nr. 17, camera ........... etaj ........;

   Licitaţia / negocierea directă se va desfăşura īn conformitate cu Procedura aprobată de C.J. Timiş;

*      Ofertantul va pierde garanţia de participare dacă īşi retrage oferta după limita de depunere a ofertei sau dacă, fiind declarat cāştigător refuză să semneze contractul de concesiune;

*    Garanţia de participare a ofertantului declarat cāştigător, va fi reţinută de către concedent, pānă īn momentul īncheierii contractului de concesiune;

*     Concedentul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi, garanţia de participare, īn termen de 7 zile de la data comunicării prinind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de concesiune, cu excepţia ofertantului declarat cāştigător;