PREVEDERI PROCEDURALE PENTRU ĪNCHIRIERE SPAŢII ĪN PAVILIONUL ADMINISTRATIV  AL PITT

 

 

Īn cadrul PITT, există şi un Pavilion Administrativ (PA) (Parter + Etaj) ce oferă 19 spaţii pentru īnchiriere şi poate găzdui evenimente īn sălile de conferinţă, protocol şi seminar.

 

Dacă o companie romānă sau străină doreşte să īnchirieze un spaţiu din Pavilionul Administrativ al PITT, vor trebui urmaţi următorii paşi:

 

*    Se achiziţionează  Caietul de sarcini* privind īnchirierea spaţiilor din cadrul Pavilionului Administrativ PITT;

*    Se va transmite Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara / ADETIM  scrisoarea de intenţie, conform modelului existent īn Caietul de Sarcini;

*    Vor trebui respectate  condiţiile de participare la licitaţie / negociere, instrucţiunile de depunere a ofertelor  procedurile de desfăşurare ale licitaţiei / negocierii.

 

*      * - Caietul de Sarcini conţine:

a)      date generale;

b)      descrierea spaţiilor destinate īnchirierii;

c)      condiţiile de exploatare;

d)      durata īnchirierii;

e)      preţul de pornire;

f)       condiţii de participare la licitaţie / negociere directă;

g)      modalitatea de preselectare a participanţilor la negocierea directă şi criteriile de preselecţie;

h)   īnchirieri de teren neviabilizat;

i)    prevederi procedurale.    

ANEXELE ataşate Caietului de sarcini cuprind:

Anexa 1: Scrisoare de interes;

Anexa 2: Lista spaţiilor disponibile din Pavilionul Administrativ – amplasare, dimensiuni;

Anexa 3: Formular pentru preselecţie pe baza scrisorii de interes;

Anexa 4: Declaraţie de participare la licitaţie/negociere directă pentru īnchiriere spaţii;

Anexa 4/1: Declaraţie de participare la licitaţie/negociere directă pentru īnchiriere teren neviabilizat;

Anexa 5: Model al Contractului pentru īnchiriere spaţii īn Pavilionul Administrativ PITT.

Anexa 5/1: Model al Contractului pentru īnchiriere teren neviabilizat īn PITT.

 

 

Click pentru a vizualiza Caietul de Sarcini şi Anexele sale, īn format doc.

A.   CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

 La licitaţie / negociere vor fi acceptaţi ofertanţii care īndeplinesc cumulativ condiţiile:

 

*      Să fie agent economic īnregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din Romānia sau din alt stat;

*      Obiectul principal de activitate să respecte domeniile acceptate īn cadrul PITT;

*      Să nu fie insolvabil, īn stare de faliment sau īn lichidare;

*      Administratorii lor să nu fie condamnaţi īn procese penale pentru infracţiuni;

*      Să nu aibă restanţe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale şi alte obligaţii şi contribuţii legale;

*      Să nu furnizeze date false īn documentele de calificare.

 

 

 

B.   INSTRUCŢIUNI PRIVIND DEPUNEREA OFERTELOR


Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul Consiliului Judeţean Timiş, īn locul specificat īn anunţul publicitar, două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior:

 

*    Plicul exterior va fi adresat "ADETIM - Comisiei de selecţie locatari īn cadrul licitaţiei publice deschise din data specificată īn anunţ pentru spaţiul / spaţiile  nr. (aşa cum apar ele īn cadrul anunţului) din cadrul PITT" şi se va indica numărul/numerele spaţiului (lor) pentru care se ofertează, numele şi denumirea ofertantului, sediul social al acestuia, număr de telefon sau de fax, precum şi conţinutul plicului; plicul trebuind să conţină DOCUMENTELE DE PARTICIPARE :

*    ACTE LICITAŢIE / NEGOCIERE PRIVIND ĪNCHIRIEREA DE  SPAŢII ĪN PAVILIONUL ADMINISTRATIV AL PITT PENTRU PERSOANE JURIDICE ROMĀNE; (DESCARCĂ DOCUMENT);

*    ACTE LICITAŢIE / NEGOCIERE PRIVIND ĪNCHIRIEREA DE  SPAŢII ĪN PAVILIONUL ADMINISTRATIV AL PITT PENTRU PERSOANE JURIDICE STRĂINE, (DESCARCĂ DOCUMENT);

*    Pe plicul interior se scriu numele şi denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia, număr de telefon sau de fax, precum şi conţinutul plicului; plicul conţinānd  OFERTA INIŢIALĂ, respectiv chiria oferită de participant.

 

 

 

C.   PROCEDURI DE DESFĂŞURARE

*      Se achită de către toţi participanţii la licitaţie / negociere taxa de participare, preţul documentaţiei şi garanţia de participare la casieria Consiliului Judeţean Timiş, sau prin virament īn contul CJT deschis la Trezoreria Timişoara;

*      Ofertele şi documentele de participare se depun īn plicuri sigilate, īnchise, la Consiliul Judeţean Timiş, secretariatul ADETIM, Bvd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, etaj IV camera 401; pānă la data specificată īn anunţ;

*      Pentru verificarea eligibilităţii firmelor ofertante, ofertele vor fi deschise īn prima zi lucrătoare ce urmează datei limită de depunere a ofertelor, la orele 1000.  Locul de deschidere: Consiliul Judeţean Timiş, Bvd. Revoluţiei din 1989, nr. 17, etaj IV, sala de şedinţe ADETIM. Prezenţa ofertanţilor este obligatorie;

*      Licitaţia va avea loc la data şi locul stipulate prin anunţ;

*      Ofertantul va pierde garanţia de participare dacă īşi retrage oferta īnainte de desemnarea cāştigătorului sau dacă, fiind declarat cāştigător refuză să semneze contractul de concesiune;

*      Garanţia de participare a ofertantului declarat cāştigător va fi reţinută de către concedent pānă īn momentul īncheierii contractului de concesiune;

*      Locatarul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare īn termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului cāştigător;

*      Locul şi data desfăşurării şedinţelor de negociere vor fi anunţate prin afişare la secretariatul ADETIM, fiind totodată comunicate īn scris ofertanţilor. La negocierea directă vor putea participa doar investitorii care au prezentat, īn forma şi conţinutul specificate īn CAIETUL DE SARCINI, documentele de participare.