PITT

                                                                                                                                        

                                       SERVICII

Gama de servicii oferite de Parcul Industrial şi Tehnologic Timişoara include:

1.    Servicii Categoria A:

        Servicii suport incluse în taxa de concesionare,

          Servicii şi facilităţi asigurate contra cost.

 

2.    Servicii Categoria B:

        Servicii asigurate prin firme prestatoare recomandate sau atrase în Pavilionul Administrativ al PITT.

 

CATEGORIA A

1. Servicii suport incluse în taxa de concesionare, asigurate de administraţia Parcului:

 

       Recepţie, info point;

       Suport în obţinerea de avize şi autorizaţii din partea APL;

       Includerea concesionarilor şi locatorilor în cadrul programului de promovare şi PR a Parcului;

       Business club;

       Centru consultativ şi locatorilor în cadul programului de promovare şi PR a Parcului;

       Facilitarea legăturii cu Centrul Universitar Timişoara;

       Facilitarea organizării procedurii de vămuire la domiciliu;

       Salubrizare şi întreţinere drumuri, spaţii verzi şi curăţenie spaţiu public;

         Iluminat stradal şi perimetral;

       Pază şi protecţie;

       Acces la reţeaua de utilităţi a Parcului: apă, canal, gaz, energie electrică, telecomunicaţii

 

2.     Servicii şi facilităţi asigurate contra cost direct de către

 administraţia Parcului:

 

       Organizare evenimente;

       Închiriere săli de conferinţă şi seminarii;

       Parcare pentru locatarii Pavilionul Administrativ (PA);

       Închiriere birouri în P A;

       Iniţiative speciale**;

       Servicii suport pentru transfer tehnologic;

       Consultanţă pentru identificare furnizori;

       Sprijin pentru consolidarea clusterelor;

       Consultanţă pentru mărci şi patente.

 

 

CATEGORIA B

Servicii asigurate prin firme prestatoare recomandate sau atrase în

Pavilionul Administrativ al PITT*:

 

        Servicii de racordare şi gospodărire a infrastructurii edilitare şi altele;

       Servicii de consultanţă de afaceri, juridică, imobiliară ;

     Servicii de proiectare şi construcţii capacităţi de producţie – serviciu oferit opţional şi în limita capacităţii administraţiei parcului (momentan serviciul nu este disponibil);

       Consultanţă specializată: intermedieri, promovare - marketing, training;

       Curierat, poştă;

       Asistenţă medicală;

       Servicii bancare;

       Cantina-restaurant;

       Service auto.

NOTE

        *Serviciile vor fi disponibile in functie de nevoi;

          ** Serviciile se vor particulariza pe nevoile specifice ale locatarilor;