PITT - SITUAŢIE CONCESIONĂRI

 

Până în prezent au fost încheiate 17 contracte de concesionare în cadrul PITT, cu următoarele firme:

 

 1. S.C. IOROM INDUSTRY S.A;
 2. S.C. TWIN MOTORS 2002 S.R.L;
 3. S.C. TECNOIMP. RO S.R.L;
 4. S.C. WILLY KREUTZ S.R.L;
 5. S.C. TRIME LINE S.R.L;
 6. S.C. PROSPERO S.R.L;
 7. S.C. HEMOFARM S.R.L;
 8. S.C. MAXX ING S.R.L;
 9. S.C. WALLY JUNIOR S.R.L;
 10. S.C. POP GLASS S.R.L;
 11. S.C. PAN SARMIS S.R.L;
 12. S.C. SSM PREST S.R.L;
 13. S.C. PRO SAMSAC CONSTRUCT S.R.L;
 14. S.C. TWIN MOTORS 2002 S.R.L;
 15. FREI FORDERTECHNIK AG;
 16. S.C. TRANSATLANTIKA S.R.L;
 17. S.C. GENUINE ADVERTISING S.R.L;

 

Click pentru a vedea: Tabel – Situaţie concesionări în cadrul PITT;

 

Din punctul de vedere al suprafeţei deja concesionate în cadrul PITT se poate spune că dintr-o suprafaţă totală pentru concesionare de 107.883 mp a fost ocupată o suprafaţă de 88.329 mp, ceea ce înseamnă o valoare a gradului de ocupare al PITT egală cu 82 %.

 

                                

GRAFIC 1 – Grad de ocupare PITT din punct de vedere al suprafeţei concesionate

 

Actualmente, din punctul de vedere al parcelelor concesionate, gradul de ocupare al PITT se cifrează la 82 %, adică 20.5 parcele din totalul de 25.

                               

  GRAFIC 2Grad de ocupare PITT din punct de vedere al numărului de parcele concesionate

  

În figura de mai jos este prezentat modul în care sunt repartizate procentual suprafeţele care revin fiecărui concesionar în parte :

 

 

GRAFIC 3 - Reprezentarea procentuală a suprafeţelor ocupate de firmele concesionare în cadrul PITT;

 

Din punctul de vedere al numărului de investitori din cadrul PITT, la ora actuală există 3 investitori străini (RB Producţie scări interioare, companie românească, având capital austriac, Willy Kreutz, companie românească, având capital german şi Hemofarm, companie românească, având capital sârbesc) şi un număr de 13 investitori români ( Iorom Industry, Twin Motors, Tecnoimp.Ro, Trim Line, Prospero, Maxx Ing, Wally Junior, Pop Glass, Pan Sarmis, Ssm Prest, Pro Samac Construct, Frei Fordertechnik, Transatlantika, Genuine Advertising). În figura de mai jos se găseşte prezentarea grafică a raportului investitori români – investitori străini în cadrul PITT, primii având o pondere de    81 %,  faţă de 19 %, adică ponderea ce revine investitorilor străini.

                                     

          GRAFIC 4 – Prezentare a raportului investitori  ROMÂNI – investitori STRĂINI

 în cadrul PITT ;